Gradsko groblje Đakovo:
12:00 sati: KLARA KOLAREVIĆ (90)

Groblje Selci Đakovački:
14:00 sati: BOJA JAKAB (94)