Groblje Đakovo:
11:00 sati: NIKOLA TATAROVIĆ (80)
12:00 sati: LJUBA ŠPOLJAR (90)

Groblje Široko Polje:
12:00 sati: DELFA MAMIĆ (85)