Gradsko groblje Đakovo:

14:00 sati: CVITKO ĆORIĆ (85)

Groblje Selci Đakovački:

14:00 sati: ANĐA DRAŽETIĆ (72)