Groblje Piškorevci:
14 sati: TOMISLAV RAKUŠIĆ (59)

Groblje Selci Đakovački:
14 sati: ILIJA MARIJANOVIĆ (63)