Groblje Đakovo:

13:00 sati: ŽELJKO ŠPEHAR (76)
14:00 sati: ZDENKO MATIJAKOVIĆ (67)

Groblje Selci Đakovački:

14:00 sati: TOMA DAVIDOVIĆ (56)