Groblje Đakovo: 
12:00 sati: MARKO ČIČAK
13:00 sati: NEVENKA PINJUH (78)
14:00 sati: IVICA DRMIĆ (65) 

Groblje Selci Đakovački:
12:00 sati: MARIJA BALEN – SEKA (57) 

Groblje Široko Polje:
14:00 sati: MARKO SUBAŠIĆ (65)

Foto: Univerzal