Gradsko groblje:

13:00 sati: SLAVKO DIJANIĆ (73)

14:00 sati: ZLATA MARIĆ (78)

Groblje Đurđanci:

13:00 sati: KATICA MILIČIĆ (76)