Groblje Đakovo:
14:00 sati: MARA KELAVA (90)

Groblje Široko Polje:
14:00 sati: ANDRIJA KLAIĆ (80)