Groblje Ivanovci Đakovački:

14:00 sati: MATILDA ČEKE (88)