Groblje Đakovo:
12:00 sati: IVAN GADŽA (82)

Groblje Selci Đakovački:
12:00 sati: MARICA ŠESTAK (54)