Gradsko groblje Đakovo:

12:00 sati: FILA VUJINOVIĆ (89)

13:00 sati: SLAVICA KOLIĆ (66)

14:00 sati: ZDRAVKO PERIĆ (61)