Groblje Selci Đakovački:
14:00 sati: BARE DAVIDOVIĆ (53)

Groblje Kuševac:
14:00 sati: DALIBOR LACKOVIĆ (45)