Groblje Đakovo:
13:00 sati: ANTO PAVLOVIĆ (69)
14:00 sati: SNJEŽANA VRANARIČIĆ (59)

Groblje Piškorevci:
14:00 sati: ANKICA BUDIMIR (59)