Groblje Đakovo:
12:00 sati: ŽELJKO PENAVA (61)

Groblje Selci Đakovački:
11:00 sati: IVICA DENIĆ (64) 

Groblje Paučje:
14:00 sati: Stana Petrović (74)