Gradsko groblje Đakovo:

13:00 sati: STANA BABIĆ (85)

14:00 sati: KATICA TADIĆ (62)