Gradsko groblje Đakovo: 
14:00 sati: ANA STIPANOVIĆ (78)
Groblje Piškorevci:
13:00 sati: NIKO MILUŠIĆ (94)