Groblje Široko Polje:
12:00 sati: ILIJA ŠUŠAK (74)

Groblje Budrovci:
13:00 sati: KATARINA SKELEĐIĆ (72)

Groblje Kuševac:
14:00 sati: MARIJA SEKULIĆ (96)