Groblje Đakovo:

11:00 sati: BOŽICA MATKOVIĆ (88)
12:00 sati: FINKA GLAVAŠ (87)

Groblje Breznica Đakovačka:

14:00 sati: GEORG JAGER (70)