Gradsko groblje Đakovo:

12:00 sati: SENKA BISTROVIĆ (66)

13:00 sati: BRANKO PETROŠANEC (73)

14:00 sati: KLARA GLAVAŠ (53)