Groblje Đakovo

13:00 sati: ANA – LJUBA BJEŽANČEVIĆ (80) 
14:00 sati: ŽELJKO RAIĆ (55)