Gradsko groblje Đakovo:

14:00 sati: DALIBOR PEČEVSKI (41)

Groblje Ivanovci Đakovački:

14:00 sati: EVA KURUC r. BUČANOVIĆ (87)