Groblje Selci Đakovački:

13:00 sati: JULIJANA PAP (79)