Gradsko groblje Đakovo:


10 sati: MARIJA HOMOTAR (91)