1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova trajat će od 07.05.2018. do 14.05.2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova u Odjelu za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova svaki radni dan od 9.00 do 13.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja ponovne javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 09.05.2018. godine u 10.00 sati u maloj vijećnici Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4.

3. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmjenjeni prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmjenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom zaključno s danom 14. svibnja 2018. godine na adresu: : Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. Osobni podaci koristiti će se u Izvješću o ponovnoj javnoj raspravi te biti javno objavljeni.

Za dodatne informacije kliknite ovdje.

Autor: G.Đ.