Danas je započelo postavljanje novih prozora na crkvi Svih svetih u Đakovu, najstarijoj đakovačkoj crkvi, koja se u najstarijim zapisima (14. stoljeće) spominje kao crkva s. Lovre te koja je kasnije pretvorena, za vrijeme turske vladavine, u Ibrahim-pašinu džamiju.

Iz razgovora sa župnikom Župe Svih svetih, Tomislavom Ćorlukom, doznali smo kako su prozori već neko vrijeme spremni za postavljanje, ali su čekali ljepše vremenske prilike.

Budući da je ljepše vrijeme došlo, krenulo se u akciju postavljanja novih prozora koji bi trebali biti jednaki kao i prijašnji, drveni prozori.

Razlog postavljanja novih prozora je dotrajalost starih, na kojima je vrijeme već učinilo svoje, a kroz njih su čak i golubovi uspijevali pronaći put do unutrašnjosti crkve.

Župnik nam je još rekao kako je uskoro u planu i vanjska obnova crkve u vidu njezinog bojanja.

Igor Kretonić