Na trima su lokacijama u gradu postavljeni zeleni otoci sa spremnicima za prihvat papira, plastike, stakla, metala i tekstila; na parkiralištu kod HZZ-a (kraj Mimoze), na velikom parkingu kod Spomen doma Mate Korodve (iza Male crkve) i pokraj bivše robne kuća Roma, u blizini tržnice u Splitskoj ulici. Na svakome plavome spremniku stoji vrsta otpada s jasno istaknutim pripadajućim ključnim brojevima iz Kataloga otpada, te informacijama o otpadnim materijalima koji se mogu odložiti u spremnike, kao i o onome što je u njih zabranjeno odlagati, poput glomaznog otpada i ravnog stakla, jer ne pripada spomenutim kategorijama.

Zeleni su otoci važna sastavnica u uspostavi sustava održivoga gospodarenja otpadom, pa iz Univerzala mole sugrađane da povedu računa o otpadu koji (ni)je pogodno deponirati u posudama na javim lokacijama. Sve što se ne može zbrinuti na zelenim otocima Đakovčani će uskoro moći razvrstano donijeti u reciklažno dvorište u Gajevoj 31 i ondje odložiti bez naknade.

 

Izvor: Univerzal Đakovo