Danas, 27. listopada 2022. godine, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Đakovo ravnateljica Dubravka Petrović potpisala je ugovore s izvođačem građevinskih radova, stručnim nadzora i pružateljem usluge koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja) u sklopu projekta „Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo“.

Nakon provedenog postupka javne nabave odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda, tvrtka Zuber d.o.o. s kojom je potpisan ugovor o građenju u iznosu od 13.950.135,65 kn bez PDV-a odnosno 17.437.669,56 kn s PDV-om. Ispred tvrtke ugovor je potpisao direktor Dalibor Mihaljević, a planirani rok izgradnje je 13 mjeseci.

Projekt uključuje izgradnju i opremanje zgrade Centra za socijalnu skrb Đakovo te nabavu dva vozila u svrhu kvalitetnog obavljanja svojih zakonima propisanih djelatnosti te međunarodnim ugovorima propisanih obaveza. Izgradnja  Centra za socijalnu skrb Đakovo ulaganje je u socijalnu infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije kao i prevencije buduće institucionalne skrbi ranjivih skupina. Ustanova Centar za socijalnu skrb Đakovo za obavljanje svoje djelatnosti koristi neprimjeren zakupljeni prostor koji ne udovoljava tehničkim propisima.

Grad Đakovo, kao partner na projektu, omogućio je Centru za socijalnu skrb Đakovo stjecanje odgovarajućeg građevinskog zemljišta.

Upravljanje projektom provodi Poduzetnički centar Đakovo.

Kroz projekt se želi stvoriti dostupan, adekvatan i opremljen prostor Centra u kojem će se realizirati različiti programi i aktivnosti kojima je krajnji cilj socijalno uključivanje svih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije.

Glavni rezultat projekta je izgrađena zgrada Centra za za socijalnu skrb Đakovo bruto površine 1.300 m2 sa 47 potpuno opremljenih infrastrukturnih jedinica.

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 15.245.054,02 kn, a od toga EU sufinanciranje projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 14.546.443,77 kn. Zbog porasta cijena materijala završna cifra nešto je veća od predviđene, a ostatak potrebnog novca dolazi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Igor Kretonić
Foto: Moje Đakovo