Odlukom gradonačelnika Grada Đakova Marina Mandarića od 1. siječnja ove godine ponovno su znatno povećane jednokratne novčane potpore roditeljima za novorođenu djecu. Dok za prvo i drugo dijete u obitelji jednokratna naknada i dalje iznosi 2.000,00 kuna, za treće je sa 5.000,00 povećana za duplo, odnosno na 10.000,00 dok je za četvrto i svako sljedeće novorođeno dijete s dosadašnjih 10.000,00 povećana na 20.000,00 kuna. Ako zahtjev podnesu roditelji, skrbnici ili posvojitelji blizanaca, a oni su drugo i treće dijete u obitelji, za oboje se primjenjuje iznos potpore od 10.000,00 kuna, te ako su blizanci treće i četvrto dijete u obitelji, za oboje se primjenjuje iznos potpore od 20.000,00 kuna. Financijska sredstva za potpore obiteljima novorođene djece Grad Đakovo je u okviru mjera pronatalitetne politike osigurao u svom proračunu.

Pravo na potporu, treba pojasniti, pripada roditelju ili skrbniku koji ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Đakova, a zahtjev za ostvarivanjem potpore podnese u roku 6 mjeseci od rođenja djeteta. Pravo na potporu pripada i roditelju posvojenog novorođenog djeteta (do godinu dana starosti djeteta), koji ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Đakova, ako zahtjev za ostvarivanjem potpore podnese u roku 6 mjeseci od dana posvojenja djeteta.

Recimo i da je u 2019. godini Gradu Đakovu predano 229 zahtjeva za pomoć roditeljima za novorođenu djecu za što je isplaćeno ukupno 749.000,00 kuna. U 2018. godini, za usporedbu, predano je 223 zahtjeva (17 više nego u 2017. godini) i isplaćeno ukupno 353.500,00 kuna. Ohrabruje činjenica da se broj novorođenih na području Grada Đakova iz godine u godinu, sudeći po zahtjevima roditelja, povećava. Znatno su povećane i naknade za novorođenčad što je vidljivo po duplo većem iznosu isplaćenih sredstava u 2019. godinu u odnosu na prethodnu. Zanimljivo je spomenuti da je za 21 dijete prošle godine isplaćena naknada od 10.000,00 kuna jer je riječ o četvrtom i svakom idućem djetetu u obitelji.

Izvor: Grad Đakovo