Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, broj 144/20.) koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 60 dana usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona. Navedenim Zakonom propisano je da predstavnička tijela gradova koji imaju više od 20.000 do 35.000 stanovnika imaju 19 članova (Grad Đakovo prema popisu stanovništva ima 27.745 stanovnika). Također je propisano da gradonačelnici u gradovima koji imaju više od 10.000 do 100.000 stanovnika imaju jednog zamjenika. Sukladno navedenim odredbama u cijelom tekstu Statuta potrebno je izvršiti usklađivanje odredbi sa Zakonom.

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Statutarne odluke, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Statutarne odluke odnosi na pitanja od interesa za građane.

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 14. siječnja do 14. veljače 2021. godine.

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: [email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo. Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

OPŠIRNIJE NA POVEZNICI:

https://djakovo.hr/index.php/dokumenti/category/178-izmjene-statuta.html

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost