Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 9. veljače 2022. godine. Sukladno navedenom, potrebno je donijeti novu odluku o socijalnoj skrbi, odnosno pravima iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Đakovo, uvjetima i načinima njihova ostvarivanja, korisnicima socijalne skrbi i postupku za ostvarivanje tih prava. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi, odnosno pravima iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Đakovo, uvjetima i načinima njihova ostvarivanja, korisnicima socijalne skrbi i postupku za ostvarivanje tih prava.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

7. lipnja 2022. godine do 7. srpnja 2022. godine

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

[email protected] ili putem pošte na adresu:

Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

OPŠIRNIJE: Nacrt odluke o socijalnoj skrbi

Izvor|Foto: Grad Đakovo