TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐAKOVA kao suorganizator 53. ĐAKOVAČKIH VEZOVA 2019. (dalje u tekstu: Organizator) dana 15. svibnja 2019. objavljuje

Poziv za iskazivanje interesa za najam ugostiteljskog prostora tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i s područja država članica Europske unije, registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da do 22. svibnja 2019. godine do 12,00 sati podnesu pisani iskaz za najam prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i najam drvene kućice za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019.

Predmet javnog poziva je davanje u zakup lokacija za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 53. Đakovačkim vezovima 2019. (Đakovo, 2019.). Iskazivanje interesa se provodi podnošenjem pisane ponude, a za sljedeće lokacije i pod sljedećim uvjetima:

1.ZAKUP LOKACIJE NA PODRUČJU VEZOVSKOG ŠATORA I TRGA J.J. STROSSMAYERA

1.1.Ugostiteljski prostor u Vezovskom šatoru i Restoranski prostor kod Vezovskog šatora – od 28. lipnja do 7. srpnja 2019. na manifestaciji 53. Đakovački vezovi 2019. – V. K. A. Stepinca (Parkiralište iza crkve Svih Svetih) – najam šatora i restoranskog prostora za ugostiteljske usluge.

Za najam su na raspolaganju:

A). Ugostiteljski i Restoranski prostor – 1 ugostiteljski prostor unutar Vezovskog šatora 30 x 25m2 i 1 restoranski prostor kod Vezovskog šatora (za pripremanje hrane) – posluživanje hrane i pića unutar Vezovskog šatora

Početna minimalna cijena za najam ugostiteljskog prostora (Vezovski šator i Restoranski prostor) A) iznosi 40.000,00 kn.

Iskazivanje interesa obavlja se pisanim putem (Prilog) i mora sadržavati oznaku prostora za koji se prijavljuje.

Uz prijavnicu, za A) Ugostiteljski i Restoranski prostor, ponuditelj je dužan dostaviti:

 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana, računajući od dana objave ovog natječaja.
 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar države sjedišta obrtnika, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja.
 • Kopija potpisnog kartona ili dokument koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba/e za potpisivanje ugovora.
 • Eventualne dosadašnje reference i iskustvo.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Đakovu i gradskim tvrtkama.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici Grada Đakova – članarina i *boravišna pristojba (*ako je podnositelj registriran za pružanje usluga smještaja).
 • Izjavu za ugostitelje.
 • Popis vrste hrane i pića koja će se posluživati na manifestaciji.

Najkvalitetniji ponuditelj za A) Ugostiteljski i Restoranski prostor ima obvezu organiziranja Gastro festa Đakovački vezovi za dane 1.7.2019. – ”Lovački gulaš i lovačka jela”, 2.7.2019. – ”Fišijada” i 3.7.2019.”Đakovački čobanac”.

Ponuditelj se obvezuje osigurati minimalno sljedeći broj porcija:

1.7.2019. – ”Lovački gulaš i lovačka jela” – 200,

2.7.2019. – ”Fišijada” – 200,

3.7.2019. – ”Đakovački čobanac” – 1 000,

Cijena jedne porcije je maksimalno 20,00 kn.

Detaljne obveze uz Gastro fest Đakovački vezovi će biti regulirane ugovorom.

Organizator određuje maksimalnu cijenu piva 0,5 L u visini 13,00 kuna, za

A) Ugostiteljski i Restoranski prostor.

B) Ugostiteljski prostor – 1 ugostiteljski prostor unutar Vezovskog šatora 35 x 12,5m2 – posluživanje samo pića

C) Ugostiteljski prostor – 1 ugostiteljski prostor unutar Vezovskog šatora 12,5 x 17,5m2 – posluživanje samo pića

D) Ugostiteljski prostor – 1 ugostiteljski prostor unutar Vezovskog šatora 12,5 x 17,5m2 – posluživanje samo pića

Početna minimalna cijena za najam ugostiteljskog prostora B) iznosi 20.000,00 kn.

Početna minimalna cijena za najam ugostiteljskog prostora C) iznosi 10.000,00 kn.

Početna minimalna cijena za najamu gostiteljskog prostora D) iznosi 10.000,00 kn.

Iskazivanje interesa obavlja se pisanim putem (Prilog) i mora sadržavati oznaku prostora za koji se prijavljuje. Uz prijavnicu, za B), C) i D) Ugostiteljski prostor, ponuditelj je dužan dostaviti:

 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana, računajući od dana objave ovog natječaja.
 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar države sjedišta obrtnika, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja.
 • Kopija potpisnog kartona ili dokument koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba/e za potpisivanje ugovora. Eventualne dosadašnje reference i iskustvo.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Đakovu i gradskim tvrtkama.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici Grada Đakova – članarina i *boravišna pristojba (*ako je podnositelj registriran za pružanje usluga smještaja).
 • Izjavu za ugostitelje. Popis vrste pića koja će se posluživati na manifestaciji.

Organizator određuje maksimalnu cijenu piva 0,5 L u visini 13,00 kuna, za B), C) i D) Ugostiteljski prostor.

1.2.Drvena kućica na Trgu J. J. Strossmayera- od 21. lipnja do 7. srpnja 2019.na manifestaciji 53. Đakovački vezovi 2019. (prolaz prema Gradskoj tržnici);

Pod drvenom kućicom se u smislu ovih uvjeta podrazumijeva:

–1 drvena kućica 3x2m (jedna drvena kućica u prolazu prema Gradskoj tržnici), cijena najma jedne drvene kućice iznosi 7.000,00 kn za ugostiteljstvo (piće i hrana).

Iskazivanje interesa obavlja se pisanim putem (Prilog) i mora sadržavati oznaku prostora za koji se prijavljuje.

Uz prijavnicu, za Drvenu kućicu na Trgu J. J. Strossmayera, ponuditelj je dužan dostaviti:

 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana, računajući od dana objave ovog natječaja.
 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar države sjedišta obrtnika, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja.
 • Kopija potpisnog kartona ili dokument koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba/e za potpisivanje ugovora.
 • Eventualne dosadašnje reference i iskustvo.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Đakovu i gradskim tvrtkama.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj.
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici Grada Đakova – članarina i *boravišna pristojba (*ako je podnositelj registrira nza pružanje usluga smještaja).
 • Izjavu za ugostitelje.
 • Popis vrste hrane i pića koja će se posluživati na manifestaciji.

Organizator određuje maksimalnu cijenu piva 0,5 L u visini 13,00 kuna za Ugostiteljski prostor -Drvena kućica na Trgu J. J. Strossmayera .

U navedenom ugostiteljskom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe iz stereo uređaja i žive glazbe, od strane ponuditelja.

Cijene najma odnose se za cijelo vrijeme trajanja manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019., kako slijedi:

1.1. Ugostiteljski prostor u Vezovskom šatoru i Restoranski prostor kod Vezovskog šatora – V. K. A. Stepinca (Parkiralište iza crkve Svih Svetih) – od 28. lipnja do 7. srpnja 2019. na manifestaciji 53. Đakovački vezovi 2019.;

1.2. Drvena kućica na Trgu J. J. Strossmayera – od 21. lipnja do 7. srpnja 2019. na manifestaciji 53. Đakovački vezovi 2019. (prolaz prema Gradskoj tržnici).

2.TEHNIČKE ODREDBE

U cijenu najma za Ugostiteljski i restoranski prostor u Vezovskom šatoru – V. K. A. Stepinca (Parkiralište iza crkve Svih Svetih); (točka 1.1.) uključeno je:

– osnovni priključak struje;

– A ugostiteljski prostor unutar Vezovskog šatora: 1 šank dimenzija 4,20×5,60×4,20 m, 2 šanka dimenzija 3×4,5×3 m, pripadajući broj drvenih stolova s klupama.

– B, C i D ugostiteljski prostor unutar Vezovskog šatora:

B ugostiteljski prostor: 1 šank dimenzija 4,20×5,60×4,20 m, pripadajući broj drvenih stolova s klupama.

C ugostiteljski prostor: 1 šank dimenzija 3×4,5×3 m, pripadajući broj drvenih stolova s klupama.

D ugostiteljski prostor: 1 šank dimenzija 3×4,5x3m, pripadajući broj drvenih stolova s klupama.

– kante za smeće.

– 2 led TV ekrana 3x4m – jedan u A ugostiteljskom prostoru unutar Vezovskog šatora i jedan u ugostiteljskom prostoru unutar Vezovskog šatora B, C i D.

– potraživanja ZAMP-a.

U cijenu najma za drvenu kućicu na Trgu J.J. Strossmayera (prolaz prema Gradskoj tržnici); (točka 1.2.) uključeno je:

 • osnovni priključak struje
 • 4 visoka stola,
 • kante za smeće.

Organizator osigurava glazbene izvođače na prostoru Vezovskog šatora (Popis glazbenih izvođača po danima). U navedenom ugostiteljskom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe iz stereo uređaja i žive glazbe, od strane ponuditelja.

3.OPĆE ODREDBE

 • Kod bilo koje vrste najma prostora zabranjeno je postavljanje dodatnih šankova, stolova, stolica, klupa, štandova, suncobrana, pokretnih kućica…osim propisanog u cijeni najma prostora. Organizator zadržava pravo uklanjanja nepropisanih elemenata u prostoru koji se iznajmio.
 • Sve navedene lokacije ponuditelji su dužni o svome trošku urediti i opremiti ispravnim uređajima i inventarom, kao i osigurati nesmetano obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 • Ponuditelji su odgovorni za svu opremu koju im Organizator osigurava te za moguću devastaciju javnih površina koje koriste. Ugovorom će se ponuditelja teretiti za moguće oštećenje šatora, kućica i ostale opreme koja je dana na korištenje te devastaciju javnih površina koje koriste.
 • Na predmetnim lokacijama za koje je iskazan interes moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u Pozivu za iskazivanje interesa za najam ugostiteljskog prostora tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019. Ako ponuditelj lokaciju koristi suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog poziva, ugovor će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.
 • Ponuditelji su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokacijama iz ovoga poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru zakupa.
 • Ponuditelji su u cijelosti odgovorni trećim osobama u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredaba zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske.
 • Ponuditelji jamče i isključivo su odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje Organizatora, službene osobe) na prostoru koji su zakupili.
 • Ponuditelj je dužan poštivati obveze Organizatora nastale na osnovu ekskluzivnih ugovora o poslovnoj suradnji sa sponzorima manifestacije i jamčiti tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora što znači da će uz prijavu na ovaj natječaj priložiti Izjavu s kojom se slaže:

”- da će u ponudi imati isključivo brendove alkoholnih pića koja su u prodajnom asortimanu sponzora manifestacije:

– da će na zakupljenim prostorima izvoditi posebne promocije, na zahtjev sponzora festivala ili jednog od organizatora, isključivo s brendovima alkoholnih pića koja su u prodajnom asortimanu sponzora manifestacije;

– da će na zakupljenim prostorima izlagati promotivni materijal i ostalu ugostiteljsku opremu koja ima isključivo oznake/brendove alkoholnih pića koja su u prodajnom asortimanu sponzora manifestacije;

– da će nabavu alkoholnih pića vršiti samo preko službenog dobavljača festivala;

Također izjavljujem da je ponuditelj tehnički i stručno osposobljen za izvršenje ugovora te se izrijekom obvezuje do početka obavljanja djelatnosti na manifestaciji ishoditi sve eventualne potrebne dozvole nadležnih tijela za obavljanje te vrste djelatnosti.”

 • Ponuditelji su dužni strogo se pridržavati radnog vremena manifestacije, tj. Vezovskog šatora i lokacije na Trgu J. J. Strossmayera, te su dužni svoje objekte držati otvorenima za posjetitelje zavisno o djelatnosti. Ugostiteljski prostor u Vezovskom šatoru i Restoranski prostor (parkiralište V.K.A Stepinca) te Drvena kućica na lokaciji Trg J. J. Strossmayera (prolaz prema Gradskoj tržnici) sukladno Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački vezovi” (Prilog).
 • Nepridržavanje pravila o poštivanju radnog vremena smatra se kršenjem odredbi ugovora o najmu.
 • Organizator osigurava zaštitarsku službu koja će održavati red na cijelom prostoru manifestacije za vrijeme propisanog radnog vremena. Nakon radnog vremena ponuditelji su dužni osigurati zaštitarsku službu.
 • U okviru održavanja reda i čistoće svi Ponuditelji su dužni održavati čistim prostor ispred svog iznajmljenog prostora te obavezno držati kante za smeće pokraj svojih objekata, te to isto smeće odlagati u kontejner kojeg je Organizator dužan pribaviti i brinuti se o njegovom pražnjenju. Ako se Ponuditelji ne budu pridržavali pravila o redu i čistoći, to će se smatrati kršenjem ugovora o najmu.
 • Sva vozila dostave mogu ući u prostor manifestacije do 16 h. Nakon tog vremena ulaz za dostavna vozila je zabranjen.

4.NAČIN PROVOĐENJA ISKAZIVANJA INTERESA

Iskazivanje interesa za najam ugostiteljskog prostora tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019.se provodi podnošenjem pisane ponude. Ponuda mora sadržavati:

 • Ispunjenu Prijavnicu za izvođenje ugostiteljske djelatnosti na 53.Đakovačkim vezovima 2019. koja je sastavni dio ovog poziva, a koja se može preuzeti s web stranice ili u Turističkoj zajednici grada Đakova (Kralja Tomislava 3, Đakovo) radnim danom od 8 do 14 sati, a subotom od 8 do 12 sati,
 • Eventualne dosadašnje reference i iskustvo,
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Đakovu i gradskim tvrtkama,
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj,
 • Potvrda o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici Grada Đakova – članarina i *boravišna pristojba (*ako je podnositelj registriran za pružanje usluga smještaja),
 • Potpisanu i ovjerenu Izjavu o poštivanju poslovnih ugovora Organizatora te o tehničkoj i stručnoj osposobljenosti (Izjava je sastavni dio ovog natječaja, koji se može preuzeti s web stranice ili u Turističkoj zajednici grada Đakova (Kralja Tomislava 3, Đakovo) radnim danom od 8 do 14 sati, a subotom od 8 do 12 sati,
 • Popis planirane ugostiteljske ponude (Popis vrste hrane i pića koja će se posluživati na manifestaciji).
 • Pravne osobe – izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana, računajući od dana objave ovog natječaja,
 • Obrtnici – izvod iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar države sjedišta obrtnika, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja,
 • Kopija potpisnog kartona ili dokument koji izdaje nadležno tijelo kojim je vidljiva ovlaštena osoba/e za potpisivanje ugovora

Ponuda se podnosi u jednom primjerku te dostavlja osobno ili preporučenom poštom, a najkasnije do 22. svibnja 2019. do 12,00 sati na adresu – Turistička zajednica grada Đakova, Kralja Tomislava 3, 31 400 Đakovo – s naznakom ”Iskazivanje interesa za najam ugostiteljskog prostora tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019.” – ne otvaraj

Svi zainteresirani ponuditelji mogu se, sukladno uvjetima iz ovog Poziva, prijaviti za više lokacija, a za svaku od njih moraju podnijeti zasebnu prijavnicu, odnosno ispuniti posebnu Prijavnicu za izvođenje ugostiteljske djelatnosti na 53. Đakovačkim vezovima 2019. (prateća dokumentacija je dovoljna u jednom primjerku). Odabrani ponuditelji obvezni su na 53. Đakovačkim vezovima 2019. ugostiteljske usluge vršiti na svim zakupljenim lokacijama, a u suprotnom slučaju ugovor o zakupu za sve će se zakupljene lokacije otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.

Ponuditelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, odnosno ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz Poziva, neće se uzeti u razmatranje.

Poziv za iskazivanjem interesa za najam ugostiteljskog prostora tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi 2019. će se objaviti na stranici Turističke zajednice Grada Đakova www.tzdjakovo.eu

5.ODABIR NAJKVALITETNIJEG PONUDITELJA I SKLAPANJE UGOVORA

Odluku o odabiru najkvalitetnijeg ponuditelja donijet će povjerenstvo imenovano od strane Organizacijskog odbora Đakovačkih vezova.

Najkvalitetniji ponuditelji odabrat će se na temelju ocjenjivanja ponuda na skali od 1 do 100 bodova, gdje je 1 najlošiji, a 100 najbolji rezultat. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda su:

 • financijska vrijednost ponude – najviše 40 bodova
 • atraktivnost ponude jela i pića (autohtona/tradicionalna slavonska ponuda) – najviše 40 bodova
 • reference i iskustvo ponuditelja – najviše 20 bodova

Odluka o odabiru će biti objavljena na stranici Turističke zajednice grada Đakova, www.tzdjakovo.eu, najkasnije 2 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

Odabrani ponuditelji će u roku od najkasnije 3 dana od dana objave Odluke o odabiru s Turističkom zajednicom grada Đakova sklopiti ugovor o zakupu lokacija za izvođenje ugostiteljske djelatnosti na 53. Đakovačkim vezovima 2019.

Protiv donesene odluke nijedan od sudionika poziva ili treća osoba neće imati mogućnost pravnog lijeka.

Naknada u ugovoru o zakupu obuhvaćat će trošak zakupa lokacija iz točke 1. ovoga poziva. Turističkoj zajednici grada Đakova se naknada uplaćuje jednokratno temeljem ugovora o zakupu i zahtjeva, najkasnije 2 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Turistička zajednica grada Đakova nije obveznik PDV-a te se na iznose iskazane u ovom pozivu (zakupnina) ne dodaje PDV u visini od 25%.

Ako odabrani ponuditelj u iskazanom roku ne potpiše ugovor s Turističkom zajednicom grada Đakova smatrat će se da odustaje od iskazivanja interesa na 53. Đakovačkim vezovima 2019. te se odriče prava na sve lokacije za koje je predao najkvalitetniju ponudu. Prostor se prepušta sljedećem najkvalitetnijem ponuditelju.

Ako odabrani ponuditelj ne izvrši financijske obveze prema Turističkoj zajednici grada Đakova, raskida se potpisani ugovor. Prostor se prepušta sljedećem najkvalitetnijem ponuditelju.

Lokacije iz ovoga Poziva za koje nije iskazan interes ili s najpovoljnijim ponuditeljem nije sklopljen ugovor u propisanom roku Turistička zajednica grada Đakova ima pravo dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Natječajem.

Turistička zajednica grada Đakova pridržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedan ponuditelj te pravo poništenja ovog poziva ili neke od njegovih pojedinačnih točaka bez ikakve obaveze prema sudionicima te bez obaveze pojašnjenja svoje odluke.

6.DODATNE INFORMACIJE

Dodatni upiti – kontakt: [email protected] na 031 812 319 svakim radnim danom od 8 do 14 sati, a subotom od 8 do 12 sati.

PRILOG:

Poziv za iskazivanje interesa za najam ugostiteljskog prostora tijekom manifestacije 53. Đakovački vezovi – PDF

OBRAZAC – Prijavnica – Vezovski šator (V. K. A Stepinca)

OBRAZAC – Prijavnica – Drvena kućica Trg J.J.Strossmayera (prolaz prema Gradskoj tržnici)

Izjava za ugostitelje

Glazbeni izvođači u Vezovskom šatoru tijekom 53. Đakovačkih vezova

Tlocrt – idejno rješenje

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije ”Đakovački vezovi” 2019.

Izvor: Turistička zajednica Grada Đakova