Gradsko vijeće Grada Đakova na 17. sjednici održanoj 22. travnja 2024. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 9. lipnja 2024. godine.

Sve upute možete pronaći na poveznici:

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA 2024. GODINE

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo