LAG ,,Strossmayer“ u petak, 14. veljače 2020. godine u 18 sati u prostorijama LAG-a na adresi Splitska 21, Đakovo, organizira predavanje o ekološkoj gnojidbi i zaštiti ratarskih kultura. Sudionici će imati priliku steći ili proširiti znanja o ekološkim zaštitnim i sredstvima za gnojidbu za ratarske kulture od strane stručnog predavača koji će im biti na raspolaganju za sva eventualna pitanja.

LAG “Strossmayer” poziva sve ratare u ekološkoj proizvodnji kao i one koji bi voljeli više saznati o ekološkoj proizvodnji u ratarstvu da im se pridruže.