U godini koju ćemo globalno pamtiti po pandemiji koronavirusa, a lokalno po izostanku Đakovačkih vezova, upravo zbog ozbiljne prijetnje za zdravlje te nove infekcije, jedini je trag ovom najvećem festivalu izvornog folklora i tradicijske kulture Slavonije i Baranje jubilarno 50. izdanje Revije Đakovačkih vezova. Revija 2020. predstavljena je sinoć u kući Reichsman na gradskome korzu. O vrijednoj su tiskanoj publikaciji, koja prati Vezove, govorili zamjenik gradonačelnika Robert Francem, glavna urednica Revije Jasmina Jurković Petras, direktorica Turističke zajednice Marija Burek i lektorica Krasanka Kakaš.

– U skladu s epidemiološkim prilikama trebao je biti skromniji program 54. Đakovačkih vezova, no kako je u lipnju situacija buknula na loše, odluka je bila racionalna i razborita – da se Vezovi ne održe. Svi dijelimo isti dojam praznine jer nedostaju nam Vezovi i kao da ljeto nije potpuno, ali nadamo se da je ova godina iznimka i vjerujemo kako ćemo se već iduće godine opet zajedno radovati Vezovima, kazao je gradonačelnik Marin Mandarić otvarajući predstavljanje.

Relevantan časopis za teme iz etnologije, etnografije i folkloristike

Revija je s urednicom Jasminom Jurković Petras, koja je okupila 35 suradnika, na 150 stranica dostigla ozbiljnu kvalitativnu razinu u pristupu etnologiji, folkloristici i ostalim temama, te kao interdisciplinarni zapis koji ostaje ima dokumentarističku vrijednost. – Dojam onih koji žive Vezove jest da su Đakovački vezovi nekoliko koplja iznad onoga što nude preostale njima slične manifestacije, što su dokazali prošli, 53. Vezovi postavljeni organizacijski na visokoj razini, rekao je gradonačelnikov zamjenik i jedan od urednika Francem. Dodao je da istaknuto mjesto u ovogodišnjem izdanju zauzimaju obljetničke teme; 35 godina Saveza kulturno-umjetničkih društava Đakovštine i KUD-a Tena te 20 godina Muške vokalne skupine Bećarine.

– Pokušali smo postaviti Reviju kao relevantan časopis za teme iz etnologije, etnografije i folkloristike, a počevši od Đakova i Đakovštine obuhvatiti šire područje. Cilj nam je bio izići iz male sredine i učiniti časopis ishodištem brojnih tema koje će pružiti čitatelju kvalitetu, i stručne tekstove koji će zastupljene sadržaje predstaviti na moderan i zanimljiv način, opisala je u ime uredništva 50. vizualno pročišćenu vezovsku publikaciju glavna urednica J. Jurković Petras. Tematski podijeljena u tri dijela Revija kod čitatelja pobuđuje rasprave i kritike.

Gradonačelnik Marin Mandarić:
54. Đakovački vezovi bili su zbog posebnih uvjeta, koje je nametnula infekcija Covida-19, pripremani u tri scenarija, a sve je palo u vodu u samo tjedan dana! Postupili smo odgovorno jer bili smo žarište.

Da su se Vezovi i kroz Reviju profilirali u najznačajniju manifestaciju Slavonije i Baranje, koja povezuje sve manifestacije od Vinkovačkih jeseni do Brodskoga kola, istaknula je direktorica TZ-a grada Đakova M. Burek, ukazujući također i na važnost digitalnih vezovskih sadržaja, poput elektroničkih revijskih izdanja te službene mrežne stranice Đakovačkih vezova, na koju se dugo čekalo. Lektorica K. Kakaš osvrnula se na jezik kao dobro nematerijalne kulturne baštine, koji je svojim dijalektima i mnogobrojnim lokalizmima pridonio očuvanju tradicije, posebno u folklornome stvaralaštvu i pučkom blagu, iako je i ova Revija tiskana na standardnom jeziku, uz iznimku samo jednoga teksta autora Vlade Matokovića o “firangama” iznad vrata u Selcima Đakovačkim.

“Odustalo se jer Vezovi nisu oni pravi Vezovi bez Đakovčana”

U glazbenom dijelu predstavljanja Revije 2020. nastupili su slavljenička MVS Bećarine s čič’ Matom i ženska klapa Certissa. Odluka Grada i Organizacijskoga odbora o otkazivanju 54. Đakovačkih vezova izazvala je brojne komentare u javnosti i na društvenim mrežama, osobito nakon što su neke tradicionalne priredbe u Hrvatskoj u ovim nezahvalnim epidemiološkim okolnostima ipak održane uz posebne mjere. Dio Đakovčana smatra da su se Vezovi trebali održati, barem simbolično, što u Gradu znaju pa je zamjenik gradonačelnika Mandarića Francem imao potrebu maknuti upitnike – postojala je, objasnio je, mogućnost multimedijske realizacije nekih vezovskih programa, ali čim se postavilo pitanje tko bi trebali biti gledatelji koji bi dobili priliku pratiti događaj uživo, poštujući ograničenja o javnim okupljanjima u uvjetima epidemije, odustali smo.

– Vezovi nisu oni pravi Vezovi bez Đakovčana koji ih kreiraju, svojih domaćina, zaključio je Francem.


Danijel Geošić, foto: Silvija Butković