Danas, 22. ožujka 2021. godine, u 13.30 sati u Kući Reichsmann održala se konferencija za medije na kojoj je predstavljena aplikacija “Gradsko oko” – aplikacija za dojavu komunalnih problema na području Grada Đakova.

O aplikaciji su govorili gradonačelnik Marin Mandarić i direktor tvrtke RI-ING NET d.o.o. iz Rijeke Marko Andrić.

Gradonačelnik Mandarić rekao je kako priča o aplikaciji “Gradsko oko” i oko njezine implementacije nije nova, najavljena je još prije nekog vremena kada je Grad Đakovo u suradnji s tvrtkom RI-ING NET d.o.o iz Rijeke uspješno implementirao priču oko prometnog redarstva i digitalizacije svih tih usluga, a sada kao nastavak toga dolazi aplikacija “Gradsko oko”.

“”Gradsko oko” aplikacija je koja će omogućiti svim građanima Grada Đakova da Gradu prijavljuju komunalne probleme. Aplikaciju može koristiti svatko tko posjeduje pametni telefon te pomoću nje na vrlo jednostavan način dojaviti Gradu nekakav komunalni problem koji onda gradske službe dalje obrađuju, a građani dobivaju povratnu informaciju o statusu i rješavanju pojedinog predmeta. Na taj način i Grad Đakovo ide u smjeru otvaranja prema svojim građanima, digitalizaciji svojih usluga, a nadamo se da će i građani prihvatiti i koristiti ovu aplikaciju. Iza ovog predstavljanja imat ćemo još niz promo aktivnosti u kojima ćemo upućivati ljude na korištenje ove aplikacije.”, predstavio je aplikaciju gradonačelnik, a zatim dao riječ predstavniku tvrtke RI-ING NET d.o.o.

Direktor tvrtke RI-ING NET d.o.o. Marko Andrić napomenuo je kako njihove usluge koristi 60-ak gradova u Hrvatskoj, a Đakovo ulazi među gradove koje imaju najvišu razinu transparentnosti.

Pojasnio je kako je korištenje aplikacije “Gradsko oko” vrlo jednostavno te sve počinje od fotografiranja problema. U prijavu se može poslati jedna ili više fotografija Osim fotografiranja problema, može mu se dodati i opis, a u sustav se šalje i adresa na kojoj je problem fotografiran. Prijava tada ide dalje na autorizaciju kako ne bi došlo do zlouporabe i kako bi se utvrdilo je li prijava u nadležnosti gradskih službi.

Nakon što neka od gradskih službi krene rješavati problem ili ga pošalje dalje nadležnim institucijama, građanin koji je upozorio na problem dobiva povratnu informaciju.

Svaka osoba koja ima pametni telefon može preuzeti aplikaciju “Gradsko oko”, a puštene su i neke druge opcije, odnosno Internet stranica na kojoj se nalazi pregledna karta zajedno s mogućnošću prijave i kontakt na koje se može postaviti pitanje koje se prosljeđuje direktno Gradskoj upravi.

Kako bi se osoba mogla prijaviti u aplikaciju putem pametnog telefona, prvo se mora preuzeti aplikacija, izabrati aplikacija i naravno kreirati račun, jer bez pravovaljanih podataka neće se moći prijavljivati komunalni problemi. Prilikom prijave može se ostaviti broj telefona kako bi se sa sustavom moglo komunicirati i preko SMS poruka.

Na Internet stranici će se također moći prijavljivati sve što je unutar granica Grada.

Sustav se osim za problematiku i smetnje, može koristiti i za pohvale Gradu.

Na kraju je gradonačelnik dodao kako ova aplikacija pokazuje kako su se u Grdu okrenuli transparentnosti te bržoj, lakšoj i višesmjernoj komunikaciji s građanima.

Igor Kretonić
Foto: Moje Đakovo