Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke za svadbene obrede i slavlja.

1. Opće preporuke

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati nečistim rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.

Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme boravka u svim prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičkog razmaka između osoba (sudionici, predstavnici vjerskih zajednica i osoblje) od 1,5 metra. Pravilo fizičke udaljenosti ne mora se primjenjivati između članova istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.

Maske za lice. Preporučuje se korištenje maske za lice ili medicinskih maski za osoblje koje poslužuje na svadbenim slavljima. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na sljedećoj poveznici OVDJE.

Ograničenje ukupnog broja sudionika. Najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 metra među posjetiteljima, organizatori će odrediti sukladno veličini prostora vjerskih objekata i objekata predviđenih za svadbeno slavlje pazeći da za svakog sudionika ima isplanirano najmanje 3 m2 prostora. U nastavku teksta u tablici je preporučen najveći mogući broj sudionika poštujući sve mjere koje su navedene u ovoj preporuci.

Evidencija. Preporučuje se vođenje evidencije sudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Sudionici, predstavnici vjerskih zajednica, kao i osoblje objekta za svadbeno slavlje trebaju prije obreda, odnosno svadbenog slavlja izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), ne preporučuje se odlazak na posao, odnosno sudjelovanje na svadbenim obredima i slavlju.

Sklapanje braka na otvorenom. Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje obreda i slavlja na otvorenom.

2. Održavanje obreda vjenčanja građanskog oblika

Sklapanje braka pred matičarem. Prilikom sklapanja braka u matičnom uredu ili kojem drugom zatvorenom ili otvorenom objektu/prostoru potrebno je pridržavati se općih mjera za prevenciju prijenosa zaraze.

Maske za lice. U zatvorenom prostoru preporučuje se nošenje maski za lice ili medicinskih maski za službene osobe.

Fizička udaljenost. Preporučuje se održavanje međusobne udaljenosti od 1,5 metra između sudionika svadbenog slavlja i službenih osoba.


3. Održavanje obreda vjenčanja vjerskog oblika

Crkva. Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom obreda u crkvama i molitvenim prostorima vezano za vjerska okupljanja dostupne su na sljedećoj poveznici OVDJE.

Na istoj poveznici pod točkom 7. dostupne su i Specifične mjere za Katoličku crkvu.

Džamije. Preporuke za sprječavanje infekcije prilikom vjerskih okupljanja u džamijama dostupne su na sljedećoj poveznici OVDJE.

Sinagoge. Preporuke za članove židovskih zajednica tijekom pandemije bolesti COVID-19 dostupne su na sljedećoj poveznici OVDJE.

Napomena. Trenutno preporučena fizička udaljenost iznosi 1,5 metar, što se od nosi i na udaljenost u vjerskim objektima.


4. Održavanje svadbenog slavlja

Pozivanje uzvanika. Prilikom pozivanja uzvanika organizatori i mladenci informiraju uzvanike o važećim mjerama i daju upute i informacije. Preporučuje se da se na svadbeno slavlje ne pozivaju uzvanici stariji od 65 godina ili oboljeli od kroničnih bolesti (srčano-žilnog, dišnog sustava ili koji imaju šećernu bolest).

Vidljive obavijesti. Na ulazu u prostor objekta ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo OVDJE.

Dezinfekcija ruku. Na ulazu u prostor te u samom prostoru na još pokojem lakše dostupnom mjestu sudionicima i osoblju treba biti o siguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Dozator s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi 70-postotnog alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži). Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinficijensa kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

Označavanje sjedećih mjesta. Preporučuje se da se unaprijed označe sva sjedeća mjesta koja međusobno trebaju biti udaljena najmanje 1,5 metar te da se ograniči dolazak na najviše onoliko sudionika koliko ima označenih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se da se osiguraju isključivo sjedeća mjesta.

Ulazak u prostor i raspored sjedenja. Uzvanici trebaju ulaziti u prostor gdje se održava svadbeno slavlje tako da se ne zadržavaju i ne grupiraju te da čim kraćim putem dođu do svog stola. Preporučuje se da najprije ulaze uzvanici koji sjede u najudaljenijem dijelu prostora gledajući od vrata i tako po redu. Preporučuje se da za istim stolom budu smješteni uzvanici iz istog kućanstva. Također se preporučuje da raspored sjedenja bude točno utvrđen i nepromijenjen tijekom trajanja svadbenog slavlja.

Glazba. Preporučuje se da se održavaju izvedbe samo sukladno evidenciji i s točno navedenim izvođačima. Preporučuje se da se pozornicu postavi na udaljenost od 4 metra od ostalih sudionika. Razmak od 2 metra preporučuje se između i od izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporučuje se razmak od 4 metra između publike i izvođača na sceni.

Plesni podij. Broj osoba koje istovremeno mogu boraviti na plesnom podiju ovisi o veličini podija te je preporuka da se osigura prostor od 4 m2 po osobi. Tijekom aktivnosti intenzivnijeg plesa preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti od 2 metra između osoba, osim između članova istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.

Posluživanje i konzumacija hrane i pića. Radi čim manjeg grupiranja uzvanika oko šanka ili švedskog stola preporučuje se posluživanje hrane i napitaka isključivo na stolove ispred gosta. Moguće je, ako to okolnosti organizacije vjenčanja dopuštaju, posluživanje hrane i napitaka prema preporukama za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima koje su dostupne na sljedećoj poveznici OVDJE.

Preporuke za catering usluge dostupne su na sljedećoj poveznici OVDJE.

Posuđe. Čaše, ostalo posuđe i ostale predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.

Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika. Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.

5. Higijena prostora

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovito provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje i dezinfekcija prostora. Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka obreda, odnosno svadbenog slavlja. Pri planiranju rasporeda vjerskih i ugostiteljskih objekata, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak sudionika te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za prozračivanje i dezinfekciju prostora. Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:

Bez oboljelih od COVID-19 OVDJE.

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 OVDJE.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo