Gradsko vijeće Grada Đakova održalo je jučer (utorak) u velikoj dvorani Đakovačkog DVD-a svoju treću sjednicu. Na dnevnom redu našlo se ukupno 13 točaka, a svemu je prethodio aktualni sat. Iako zahtjev VMO-a Gabro Hes za sazivanjem sjednice s temom radova u Preradovićevoj ulici nije prihvaćen jer nije u skladu s Poslovnikom, na zahtjev sedam vijećnika na sinoćnjoj sjednici kao zadnja točka dnevnog reda našla se upravo ova tema.

Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavili više pitanja. Danko Kočiš se u svom pitanju dotakao prometnih gužvi u gradu te iznio prijedlog da Grad donese Odluku o uređenju prometa. Zamjenik gradonačelnika Antun Galić u svom se odgovoru pozvao na Zakon o cestama te četiri postojeće nadležnosti. Podržao je Kočišev prijedlog uz napomenu da se već radi na novim koridorima i da je potrebno obaviti predradnje do donošenja takve odluke. Vijećnika Marka Berberovića zanimalo je ima li Grad pravnu službu iznijevši mišljenje da se provode nezakonita imenovanja. Zamjenik Galić odgovorio je kako Grad nema pravnu službu ali ima više pravnika te da se sve odluke donose u skladu sa zakonima. Vijećnica Ivana Francem osvrnula se na povlačenje sredstava iz EU fondova i pitala ima li Grad spremne projekte za iduće financijsko razdoblje naglasivši da ju ne zanimanju vizualizacije nego projekti. Zamjenik Antun Galić je rekao kako je samo u prošlom financijskom razdoblju povučeno više od 27 milijuna kuna, a za iduće razdoblje Grad ima spremne projekte u vrijednosti približno 250 milijuna kuna. Gotove projekte. Podsjetio je i da je za realizaciju projekata potrebno učešće Grada naglasivši da današnje kreditno zaduženje Grada Đakova iznosi 0 kuna. Podsjetio je i kako je Grad Đakovo 2016. godine imao tek tri projekta i tri građevinske dozvole. Vijećnica Mirjana Adrić osvrnula se na prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova zbog kojih će, kakao je rekla, bude li Zakon prihvaćen, građani Đakova zbog obiteljskih parnica morati putovati u Osijek na Sud. Pitala je hoće li Grad sufinancirati troškove te je li to predviđeno u proračunu za iduću godinu. Zamjenik gradonačelnika Galić odgovorio je da se Proračun Grada Đakova za 2022. godinu nalazi na e-savjetovanju te da je otvoren za javnost i prijedloge. Vijećnik Ivica Slišković pitao je hoće li Grad Đakovo ove godine isplatiti božićnice umirovljenicima i drugim obuhvaćenim kategorijama te hoće li se organizirati Advent u Đakovu. Zamjenik Galić rekao je da isplata božićnica počinje danas, da iznose 200 kuna i da ih oni koji ostvaruju pravo do 22. prosinca mogu podići u Kući Reichsmann na gradskom korzu svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Prošle godine, rečeno je, božićnicu je podiglo oko 2600 korisnika. Advent će, rekao je, biti prilagođen epidemiološkim mjerama. Na formiranje novih uslužnih područja kojim je Đakovački vodovod d.o.o. trebao biti pripojen Vodovodu Osijek podsjetio je predsjednik GV-a Pavo Cindrić te konstatirao kako bi to uvelike podiglo cijenu vode. Pitao je što je na kraju odlučeno, a odgovor je dobio od direktora Đakovačkog vodovoda d.o.o. Ivana Kočiša. On je pak iznio da je Đakovački vodovod d.o.o. nositelj uslužnog područja 7, te da preuzima grad Našice te sljedeće općine: Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Ferićanci, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci.

Usvojen je zapisnik s druge sjednice Gradskog vijeća održane 13. rujna 2021. godine, te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture. Usvojen je i prijedlog Odluke o nekorištenju pravom prvokupa nekretnine kč.br. 224/1 i 225 upisane u zk.ul.br. 1086 u k.o. Đakovo. Nadalje je usvojen prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Pod točkom 6. dnevnog reda usvojeni su i prijedlozi odluka o izmjenama odluka o komunalnim djelatnostima, ugostiteljskoj djelatnosti, komunalnom doprinosu, komunalnom redu, komunalnoj naknadi te korištenju površina javne namjene. Nadalje je Gradsko vijeće usvojilo prijedloge odluka o izmjenama odluka o korištenju površina javne namjene, o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Đakova, o subvencioniranju komunalnog doprinosa mladima te o načinu uporabe i zaštiti grba Grada Đakova. Prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Đakova, II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi, II. izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo. Isto tako i za sufinanciranje troškova boravka djece s područja Grada Đakova u jaslicama i dječjim vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave. Usvojen je prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sufinanciranju Dječjeg vrtića „Sunčev sjaj – Nazaret“ kao i Dječjeg vrtića „Zvrk“ u Proračunu Grada Đakova za 2021. godinu. Svim ovim prijedlozima izmjena odluka i zaključaka pod točkom 6. dnevnog reda zajedničke su tehničke izmjene zbog novog ustrojstva. Podsjetimo, na prošloj sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela Grada Đakova koji se s dotadašnjih pet smanjio na dva: Ured gradonačelnika i Upravni odjel za gospodarstvo i financije.

            Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Đakova te prijedlog Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Prihvaćeni su zaključci izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2020. godinu Đakovačkog vodovoda d.o.o., Univerzala d.o.o. za komunalne djelatnosti, Cita Đakovo d.o.o. te Poduzetničkog centra d.o.o. Đakovo. Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Organizacijskog odbora o izvršenju Programa i financijskog plana 55. Đakovačkih vezova. Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Centra za kulturu Đakovo. Imenovana je Sanja Pavleković. Također je prihvaćen prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Đakovo. Razriješeni su Pavo Cindrić i Ivana Radnić, a imenovani Mario Šulina i Hrvoje Duvnjak.

            Zadnja točka dnevnog reda na jučerašnjoj sjednici bila je „Radovi u Preradovićevoj ulici“. Zamjenik gradonačelnika Antun Galić u svom je opširnom obraćanju iznio cijelu kronologiju vezanu uz pripremu projekta Aglomeracije Đakovo od početka prije osam godina do danas. Ponovno je između ostalog naglasio da u taj projekt nije uvrštena obnova nogostupa, cesta i kolnih prilaza. Nogostupe i kolne prilaze, rečeno je, obnovit će Hrvatske ceste. One su, rekao je zamjenik Galić, najavile da javna nabava za ove radove ide u prvom kvartalu iduće godine.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo