Srednja strukovna škola Antuna Horvata započela je s radom davne 1887. godine pod imenom Šegrtska škola te je kroz povijest više puta mijenjala ime.

U zbirci starih knjiga u našoj školskoj knjižnici nalazi se i knjiga Školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji od njegova početka do konca god. 1895. : uz prijegled humanitarnih  i kulturnih zavoda : sastavljeno po službenim podacima prigodom milenijske izložbe u Budimpešti 1896. Tiskana je u Zagrebu 1896. godine, a nakladnik je Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Na 564 stranice opisuje se školstvo u našim krajevima, a četvrto poglavlje, od 104. do 128. stranice, nosi naziv Šegrtske škole.

Među ostalim, naveden je i točan datum osnivanja Šegrtske škole u Đakovu: 23. siječnja 1887.

Popis tadašnjih šegrtskih zanimanja bio je vrlo velik, čak tridesetak, od kojih su neka – abadžija, bačvar, kolar, kovač, krznar, čarapar, lončar, opančar, sedlar, užar, puškar – danas dijelom zaboravljena ili nestala, a neka su se i do danas održala u školskim programima. Broj polaznika tadašnje Šegrtske škole rastao je iz godine u godinu, a nastava je održavana svim danima, uključujući nedjelju.

15. svibnja 1922. godine Škola mijenja naziv i postaje Zanatsko-trgovačka škola. Nova promjena naziva dogodila se 28. srpnja 1947. godine, kada dobiva naziv Škola učenika u privredi (kasnije je još dodano ime đakovačkog partizana Regala Vajsa). Uspješno je djelovala sve do 1967. godine, kada prestaje sa samostalnim radom i nastavlja ga zajedno s Ekonomskom školom i Gimnazijom u tadašnjem Centru za usmjereno obrazovanje “Braća Ribar”, u prostoru u kojemu se i danas nalazi. 19. srpnja 1991. godine navedeni se Centar razdvaja na tri škole: Gimnaziju, Srednju strukovnu školu i Obrtničku školu. Nastavničko vijeće Obrtničke škole ustrojeno je 4. rujna 1991. godine, a na prijedlog đakovačkog Udruženja obrtnika 5. ožujka 1992. godine Škola dobiva ime po Antunu Horvatu, dugogodišnjem predavaču i ravnatelju Škole učenika u privredi. Posljednja promjena imena dogodila se 2012. godine, kada je tadašnje ime Obrtnička škola Antuna Horvata promijenjeno u Srednja strukovna škola Antuna Horvata, kako bi se imenom pokrilo nekoliko četverogodišnjih tehničkih zanimanja iz područja strojarstva, elektrotehnike i poljoprivrede.

Izvor|Foto: Srednja strukovna škola Antuna Horvata