Osječko-baranjska županija objavila je javni poziv za dodjelu “Povelja humanosti” koji prenosimo u cijelosti:

Temeljem članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 7/95. i 2/97.), Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela

na podnošenje prijedloga za dodjelu

“POVELJE HUMANOSTI”

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Povelja humanosti” Osječko-baranjske županije javno je priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije.

“Povelja humanosti” može se dodijeliti pojedincima i skupinama građana koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem, samoprijegorom i brižnim odnosom osobito istakli u:

–           poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i drugih djela kojima se pridonosi zaštiti i spašavanju ljudskih života,

–           darovanju krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih,

–           skrbi o bolesnima, tjelesno i duševno povrijeđenima i svima onima kojima je potrebita pomoć drugog čovjeka,

–           skrbi o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci,

–           organiziranju i pružanju humanitarne pomoći i drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske pomoći,

–           drugim aktivnostima kojima se afirmira i potvrđuje humanost kao univerzalno civilizacijsko načelo.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 10. rujna 2021. godine.

Izvor: Osječko-baranjska županija
Foto: Osijek.in