Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava objavilo je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Poštovani,

kako bismo zaustavili nezakonite i nepoštene prakse prenošenja autorskih djela i citiranja, bez ispravno navedenih izvora, autora i medija, pozivamo Vas da to činite u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) koji jasno i nedvosmisleno propisuje da  autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobi koja ga stvori i autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela, a osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri svakom korištenju naznačiti autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden ili ako način pojedinog javnog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje autora.
Kod autorskih djela stvorenih u radnom odnosu objavljuje se i ime nakladnika i autora. ZAPSP definira i da nije dopušteno prenošenje cijelog teksta, osim kad je taj tekst predmet stručne analize, satire, osvrta ili kritike.

Propisane novčane kazne za nepotpisivanje kreću se u rasponu od 5000 do 50.000 kuna.

Detalje možete naći u priloženom pismu:

DZNAP potpisivanje pismo nakladnicima

Napominjemo kako se i za svako prenošenje sadržaja s portala Moje Đakovo treba pridržavati Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.