Nakon što je Odbor za dodjelu stipendija i financijskih potpora Grada Đakova objavio Natječaj za dodjelu stipendija učenicima Grada Đakova za 2022./2023. školsku godinu u sljedećim kategorijama: stipendije učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i stipendije učenicima koji se obrazuju za umjetnička zanimanja, objavljene su privremene rang liste.

Liste možete pogledati na poveznicama:

Privremena rang lista učenika 1. razreda

Privremena rang-lista učenika 2. i viših razreda

Privremena lista učenika koji se obrazuju za umjetnička zanimanja

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo