Dana 14. rujna 2021. godine župan Osječko-baranjske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Antunovac, Grada Belišća, Općine Čepin, Grada Đakova, Općine Gorjani, Općine Koška, Općine Podravska Moslavina, Grada Osijeka, Općine Petlovac, Općine Strizivojna, Općine Viljevo, Općine Vuka i Općine Vladislavci, KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-01-21-32, uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom te nanesene materijalne štete u poljoprivredi u razdoblju od 1. srpnja do 30. kolovoza 2021. godine.

Sukladno navedenom, pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala materijalna šteta u poljoprivredi, da u skladu s člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN.

Prijava štete ima se podnijeti Gradu Đakovu neposrednom predajom u pisarnicu Grada Đakova ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected] do 22. rujna 2021. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

1. Ispunjeni propisani Obrazac PN (Obrazac PN moguće je preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova ili u zgradi Gradske uprave Grada Đakova),

2. Presliku Obrasca Zahtjeva za potporu za 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (LIST A i LIST B) ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika,

3. Izjavu PN 2 (Izjavu PN 2 moguće je preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova ili u zgradi Gradske uprave Grada Đakova),

4. Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,

5. Drugu dokumentaciju koja podrazumijeva raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u prijavi (fotodokumentacija i dr.), radi bržeg postupanja nadležnih tijela (ukoliko je primjenjivo).

Izjava PN 2

OBRAZAC PN – Prijava štete

Obavijest o prijavi štete – prirodna nepogoda suša 

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Silvija Butković