Sukladno raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine, KLASA: 003-05/19-03/30, URBROJ: 2121/01-01/04-19-2 od 10. lipnja 2019. godine, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam daje obavijest podnositeljima prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine, o statusu prijava nakon završenog postupka administrativne provjere – rujan 2019. godine.


Nakon otvaranja prijava za sve dostavljene prijave je proveden postupak administrativne provjere sukladno točki V. Javnog poziva za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te je utvrđeno da od ukupno zaprimljenih pet prijava, pet zadovoljava uvjete administrativne provjere.

Obavijest – postupak administrativne provjere – poljoprivreda, rujan 2019.

Izvor: Grad Đakovo