Nakon otvaranja prijava za sve dostavljene prijave je proveden postupak administrativne provjere sukladno točki V. Javnog poziva za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te je utvrđeno da od ukupno zaprimljenih 16 prijava, 15 zadovoljava uvjete administrativne provjere, dok jedna prijava ne zadovoljava uvjete administrativne provjere.

Prijave koje zadovoljavaju uvjete postupka administrativne provjere upućuju se u daljnju proceduru odnosno na procjenu Povjerenstvu za provedbu javnih poziva za dodjelu potpora iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018.- 2020. godine.

Prijave koje ne zadovoljavaju uvjete postupka administrativne provjere se ne upućuju u daljnju proceduru provedbe procjene prijava, a podnositelji nemaju pravo prigovora.

Pravo uvida u izvršen postupak administrativne provjere za svoju prijavu koja ne zadovoljava uvjete iste, imaju ovlaštene osobe prijavitelja svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo, u sobi broj 7.

Obavijest – postupak administrativne provjere – poljoprivreda

Izvor: Grad Đakovo