Općina Gorjani zajedno sa suorganizatorima Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Hrvatskim institutom za povijest, Hrvatskim restauratorskim zavodom i Fakultetom Hrvatskih studija organizira znanstveno-stručni skup pod naslovom „Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština“, koji se održava 19., 20. i 21. listopada 2022. godine u Gorjanima.

Program znanstveno-stručnog skupa možete vidjeti ovdje:

19. listopada 2022. (srijeda)

15.00 – Registracija sudionika
16.00 – Svečano otvaranje skupa i pozdravne riječi uzvanika i predstavnika (su)organizatora skupa (Dom DVD-a Gorjani)
Nastup KUD-a „Gorjanac“

PLENARNA PREDAVANJA – moderator Dražen Živić

17.00 – 17.20 Danijel Jelaš – URBANI RAZVOJ GORJANA U SREDNJEM VIJEKU
17.20 – 17.40 Jelena Boras; Ivana Čatić – ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA I TOPONIMIJA NA PROSTORU OPĆINE GORJANI
17.40 – 18.00 Ivan Lović – LJELJE IZ GORJANA, PROLJETNI OPHOD I SVJETSKA BAŠTINA
18.00 – Svečano otvorenje izložbe „Gorjani – pod suncem, pod zemljom“ (Dječji vrtić „Krijesnica“ Gorjani)
19.00 – Prijem dobrodošlice (Dom DVD-a Gorjani)

20. listopada 2022. (četvrtak)

1. sjednica – Gorjani u povijesnoj retrospektivi – od srednjega vijeka do suvremenog razdoblja (I) – moderator Robert Skenderović

9.00 – 9.15 Stanko Andrić – IZVORI ZA POVIJEST GORJANSKE BITKE
9.15 – 9.30 Tomislav Galović; Petar Ušković Croata – PALEOGRAFSKO-DIPLOMATIČKA I HERALDIČKA ANALIZA DVIJU GRBOVNICA SREDNJOVJEKOVNE VELIKAŠKE OBITELJI GORJANSKIH
9.30 – 9.45 Marija Karbić – KĆERI, SUPRUGE, UDOVICE, GOSPODARICE. POLOŽAJ I ULOGA PRIPADNICA VELIKAŠKE OBITELJI GORJANSKI U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU
9.45 – 10.00 Nataša Štefanec – SLAVONSKA VOJNA HANSA KATZIANERA I KOBNI PORAZ KOD GORJANA 1537. GODINE
10.00 – 10.15 Hrvoje Kekez – GORJANI NA KARTOGRAFSKIM PRIKAZIMA IZ 16. I 17. STOLJEĆA
10.15 – 10.30 Stanka uz osvježenje

2. sjednica – Gorjani u povijesnoj retrospektivi – od srednjega vijeka do suvremenog razdoblja (II) – moderator Hrvoje Kekez

10.30 – 10.45 Milan Vrbanus – GORJANI OD OSLOBOĐENJA OD OSMANSKE VLASTI DO SREDINE 18. STOLJEĆA (1698. – 1749.) – DRUŠTVENO-EKONOMSKA ANALIZA
10.45 – 11.00 Daniel Patafta – GORJANI U CRKVENOJ POVIJESTI – OD OBLIKOVANJA SREDNJOVJEKOVNOG GRADA DO DANAŠNJE ŽUPE
11.00 – 11.15 Luka Marijanović – ŽUPNICI ŽUPE GORJANI
11.15 – 11.30 Dražen Kušen – SPOMENICA ŽUPE GORJANI
11.30 – 12.00 Rasprava
12.00 – 13.00 Stanka za ručak (Kulturno-turistički centar Lucije Karalić)

3. sjednica – Gorjani u povijesnoj retrospektivi – od srednjega vijeka do suvremenog razdoblja (III) – moderator Petar Ušković

13.00 – 13.15 Branko Ostajmer – POLITIČKE I DRUŠTVENE PRILIKE U GORJANIMA NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA
13.15 – 13.30 Ivan Zubac – GORJANI ZA VRIJEME KRALJEVINE SHS/KRALJEVINE JUGOSLAVIJE (1918. – 1941.)
13.30 – 13.45 Borna Marinić – GORJANI U DOMOVINSKOM RATU
13.45 – 14.00 Željka Križe – GENERAL IMRA AGOTIĆ U ARHIVSKOM GRADIVU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA
14.00 – 14.15 Stanka uz osvježenje

4. sjednica – Demografski, društveni i kulturni razvoj Gorjana (I) – moderator Hrvoje Kekez

14.15 – 14.30 Robert Skenderović – KATOLIČKO STANOVNIŠTVO GORJANA U DOBA OSMANLIJSKE VLADAVINE
14.30 – 14.45 Nenad Pokos; Ivo Turk – GEOGRAFSKE I DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE OPĆINE GORJANI
14.45 – 15.00 Vladimir Geiger – NIJEMCI U GORJANIMA
15.00 – 15.15 Dražen Živić; Ivana Žebec Šilj – AKTUALNE DEMOGRAFSKE PRILIKE U OPĆINI GORJANI (2011. – 2021.)
15.15 – 15.30 Ivan Lović – POLJOPRIVREDA I SEOSKI ŽIVOT U PROŠLOSTI GORJANA
15.30 – 16.00 Rasprava
18.00 Posjet ordinarijatu Đakovačko-osječke nadbiskupije
19.00 Svečana večera (Đakovo, restoran „Budimir“)

21. listopada 2022. (petak)

5. sjednica – Arheološka istraživanja i baština Gorjana (I) – moderator Tatjana Lolić

9.00 – 9.15 Rajna Šošić Klindžić; Hrvoje Kalafatić; Bartul Šiljeg – DALJINSKA ISTRAŽIVANJA ARHEOLOŠKOG KRAJOLIKA NA PODRUČJU GORJANA I TOMAŠANACA
9.15 – 9.30 Ivana Hirschler Marić; Andrej Janeš – ARHEOLOŠKA SLIKA SREDNJOVJEKOVNOG GARSKOG NASELJA I DOMINIKANSKOG SAMOSTANA
9.30 – 9.45 Luka Štefan – SAMOSTAN KAO SREDIŠTE MONETARNE RAZNOLIKOSTI – PRIMJER SREDNJOVJEKOVNOG NOVCA PRONAĐENOG TIJEKOM ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA DOMINIKANSKOG SAMOSTANA I CRKVE SV. MARGARETE U GORJANIMA
9.45 – 10.00 Iva Papić – ARHITEKTONSKA PLASTIKA SREDNJOVJEKOVNE CRKVE U GARI
10.00 – 10.15 Željka Bedić – BIOARHEOLOŠKA SLIKA KOŠTANIH LJUDSKIH OSTATAKA U GORJANIMA
10.15 – 10.30 Stanka uz osvježenje

6. sjednica – Arheološka istraživanja i baština Gorjana (II) – moderator Zoran Wiewegh

10.30 – 10.45 Ivana Hirschler Marić – ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PROSTORU KAPELE SVETA TRI KRALJA/OSMANSKE KULE JAHIJE BEGA U GORJANIMA
10.45 – 11.00 Irena Pauk Sili – KAPELA SVETA TRI KRALJA U GORJANIMA. REZULTATI KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA
11.00 – 11.15 Ana Solter – KORESPODENCIJA ŠIME LJUBIĆA I ŽUPNIKA ANTUNA BOGETIĆA, MUZEJSKOG POVJERENIKA U GORJANIMA
11.15 – 11.30 Rajna Šošić Klindžić; Jacqueline Balen; Marin Mađerić – POTENCIJAL PREZENTACIJE PRAPOVIJESNIH LOKALITETA U GORJANIMA
11.30 – 12.00 Rasprava
12.00 – 13.00 Posjet arheološkim nalazištima
13.00 – 14.00 Ručak (Kulturno-turistički centar Lucije Karalić)

7. sjednica – Demografski, društveni i kulturni razvoj Gorjana (II) – moderator Dražen Živić

14.00 – 14.15 Goran Tomac; Magdalena Kolenc; Kim Korpes– ŠTO SE JELO U STARIM GORJANIMA?
14.15 – 14.30 Antun Bagudić – POVIJEST ŠKOLSTVA U GORJANIMA
14.30 – 14.45 Adam Pavić – NARODNA BAŠTINA GORJANA – TRADICIJSKA KULTURA
14.45 – 15.00 Manda Svirac – BAŠTINA TRADICIJSKOG ŽENSKOG ODIJEVANJA U GORJANIMA KROZ GODINU I LITURGIJSKI KALENDAR
15.00 – 15.15 Stanka uz osvježenje

8. sjednica – Demografski, društveni i kulturni razvoj Gorjana (III) – moderator Ivana Hirschler Marić

15.15 – 15.30 Mirko Ćurić – PRIGODNICE ADAMA FILIPOVIĆA HELDENTALSKOG IGNJATU BRLIĆU KAO KULTURNI ČINOVI
15.30 – 15.45 Irena Pauk Sili – KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA U UNUTRAŠNJOSTI I REKONSTRUKCIJA ZIDNOG OSLIKA U ŽUPNOJ CRKVI SV. JAKOVA APOSTOLA U GORJANIMA
15.45 – 16.00 Marija Raguž – PISANA BAŠTINA LUCIJE KARALIĆ S POSEBNIM OSVRTOM NA RUKOPIS ZADRUGA KARALIĆ
16.00 – 16.30 Rasprava i završetak rada skupa
17.00 Večera (Lovački dom, šuma Sibik)

Programski odbor: Hrvoje Kekez, Ivan Lović, fra Ivica Jagodić, Ivana Hirschler Marić, Robert Skenderović, Petar Ušković Croata, Dražen Živić (predsjednik)

Organizacijski odbor: Željko Babić, Darko Bunoza, Stjepan Karalić, Darko Kelava, Zvjezdana Kereta, Ivan Lović, Tea Milanović, Andrea Palcer, Vladimir Perić