Prvi put, u skladu s na Gradskom vijeću u netom usvojenim Programom poticanja razvoja gospodarstva, Grad Đakovo dodjeljuje nepovratne potpore za gospodarstvo u 2018. godini s ciljem stvaranja uvjeta za poticajno poduzetničko okruženje, koje bi pogodovalo gospodarskome i društvenom razvoju grada.

Na raspolaganju gotovo pola milijuna kuna

– Grad ovim Programom nastup poduzetnika na tržištu nastoji učiniti konkurentnijim, razviti gospodarsku infrastrukturu, potaknuti obrtnike i poduzetnike na ulaganja u rast zaposlenosti, povećati broj poslovnih subjekata, poboljšati uvjete proizvodnje, ostvariti bolje obrazovanje i informiranje u mikro, malom i srednjem poduzetništvu i podići razinu poduzetničkih usluga znanja i vještina, kaže pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Sanje Rogoz Šola. Za jačanje gospodarstva u proračunu je osigurano gotovo pola milijuna kuna za ovu i dvostruko više sredstava u idućoj godini, dodaje pročelnica, napominjući kako je u tijeku i javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi, prema Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za koji su sredstva još izdašnija; 730.000 kuna za ovu i 1,4 milijuna kuna u novoj proračunskoj godini.

Deset poticajnih mjera

Lokalni obrtnici i poduzetnici, koji prvi put pokreću posao ili su ga pokrenuli u ovoj godini, kao i vlasnici zadruga, Mjerom 1 mogu ostvariti do 80% poticajnih sredstava, najviše do 15.000 kuna. Potpore u Mjeri 2 uključuju nabavu i ugradnju strojeva, opreme i alata, odnosno troškove nastale tijekom ove godine u iznosu do najviše 30.000 kuna. Potpore za (samo)zapošljavanje u sklopu Mjere 3 do jednokratnih najviše 5.000 kuna mogu se dodijeliti korisnicima koji radnika zapošljavaju na puno radno vrijeme na minimalno 12 mjeseci (počevši od siječnja 2018.), a da u posljednja tri mjeseca nisu smanjivali broj zaposlenih i da je osoba koja ulazi u radni odnos u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje provela najmanje 30 dana.

Potpore iz Mjere 4 za podizanje standarda kvalitete Grad dodjeljuje korisnicima za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranja sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama. Potporom se može pokriti do 80% troškova uvođenja sustava i certificiranja proizvoda nastalih nakon 1. siječnja 2018. godine, što je najviše 10.000 kuna po prijavi. Mjera 5 obuhvaća troškove pripreme projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i prateću projektnu dokumentaciju. Potpora je prihvatljiva u iznosu do 50% ostvarenih troškova, odnosno 10.000 kuna, u razdoblju od početka 2018. Za promo izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima, pokrivanje troškova izložbenoga prostora i troškove smještaja i prijevoza izlagača Grad je previdio potpore Mjere 6 u visini do maksimalno 2.000 kuna.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Sanja Rogoz Šola

Do 50% nastalih troškova ili najviše 10.000 kuna po prijavi korisnici Programa, koji je pripremio Upravni odjel za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, mogu dobiti za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika za rad, odobreno od nadležnoga ministarstva, u sklopu Mjere 7, ne uključujući pohađanje studija i seminare. Kako je obrtnički potencijal i u tradicijskim i umjetničkim obrtima, Mjerom 8 moguće je ostvariti potporu za nabavu alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa i uređenje poslovnog prostora u iznosu do 10.000 kuna, a to je do 80% nastalih troškova. U vezi je s tim i subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, čije je polaganje propisano Zakonom o obrtu, za usavršavanje u zanimanju, kao i za srednjoškolsko stručno usavršavanje, sve do najviše 2.000 kuna po prijavi, odnosno do 80% troškova obračunatih od ovlaštene institucije, omogućeno Mjerom 9.

Program poticanja razvoja gospodarstva predvidio je i Mjeru 10 sufinanciranja aktivnosti za povećanje turističkih kapaciteta na način da Grad jednokratno s 3.500 kuna sufinancira svaki novootvoreni ležaj, registriran u smještajnim objektima nakon 1. siječnja 2018.

Javni poziv do 15. prosinca ili iskorištenja sredstava

Za svih je deset mjera jednokratnih bespovratnih potpora od 3. prosinca otvoren javni poziv, za koji se potencijalni korisnici mogu prijaviti na obrascu prijave s traženom potpunom dokumentacijom. Prijava se podnosi poštom ili predajom u gradsku pisarnicu u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 31 400 Đakovo, s naznakom “Ne otvarati – prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2018. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2018. – 2020.”. Prijavni obrasci te predlošci izjava mogu se preuzeti na gradskoj mrežnoj stranici www.djakovo.hr, gdje se mogu pročitati i svi uvjeti za sudjelovanje, na ovoj poveznici ili u sobi broj 6 u zgradi Grada. Javni je poziv otvoren do 15. prosinca ili do iskorištenja sredstava.

– Program za razvoj gospodarstva i Program za razvoj poljoprivrede, koji također ima svoje uvjete za korisnike, prošli su javna savjetovanja te potvrdu resornih ministarstava i provest ćemo ih u 2019. i 2020., želeći potaknuti sve koji mogu pomoći rastu lokalne ekonomije da iskoriste sredstava, otkriva S. Rogoz Šola.

Kako bi informirao buduće korisnike poticajnih sredstava o mogućnostima njihova povlačenja Grad priprema i radionicu za sve zainteresirane obrtnike, poduzetnike i vlasnike zadruga 6. siječnja u Velikoj vijećnici u zgradi Grada od 18 sati. Informativna radionica za korisnike gradskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju bit će sat vremena kasnije, u 19 sati.

Danijel Geošić