Grad Đakovo nastavlja s politikom odgovornog i učinkovitog gospodarenja otpadom. Nakon uspješno provedenog projekta izgradnje prvog reciklažnog dvorišta, ukupne vrijednosti 2.593.257,59 kn i sufinanciranog iz Kohezijskog fonda Europske unije s 2.031.336 kn, Grad Đakovo nastavlja s izgradnjom drugog reciklažnog dvorišta na potezu između Đakova i Budrovaca.

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta Vitika” vrijedan 3.672.143 kn privodi se kraju. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, 85% ukupne vrijednosti projekta, točnije 3.031.171 kn dok je preostali iznos projekta financirao Grad Đakovo.

Otpad će moći predavati stanovnici grada Đakova i prigradskih naselja. Korisnici će moći predati, odnosno dopremiti i odložiti otpad u spremnike reciklažnog dvorišta uz kontrolu i nadzor djelatnika Univerzala, Gradske tvrtke koja će upravljati reciklažnim dvorištem. Izgradnjom reciklažnog dvorišta podići će se kvaliteta zbrinjavanja otpada, ali i komunalnih standarda na području grada. U sklopu provedbe projekta provedeno je 7 informativno-obrazovnih radionica koje su za cilj imale povećanje razine svijesti o važnosti očuvanja okoliša i društveno odgovornog djelovanja u lokalnoj zajednici, razina znanja kod stanovništva, udruga i lokalne zajednice o važnosti, te pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima kao preduvjet buduće aktivnosti korištenja dvorišta i smanjenja zagađenja okoliša te povećanja kvalitete življenja u lokalnoj zajednici, također građanima su podijeljeni letci na kojima su dobili informacije o samom projektu.

Cilj navedenih aktivnosti bio je upoznati stanovnike Grada Đakova i prigradskih naselja što je to reciklažno dvorište, čemu služi te koje vrste otpada se zbrinjavaju u reciklažnom dvorištu.

Završeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Vitika te sada slijedi tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole, a unutar razdoblja provedbe projekta uspješno su provedene sve predviđene projektne aktivnosti.

Sadržaj članka je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Grada Đakova.