U svečanim prostorijama Osječko-baranjske županije jučer su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovori o sufinanciranju vodno-komunalnih europskih projekata za gradove Beli Manastir i Našice te općine Semeljci, Podgorač, Donja Motičina i Feričanci. Vrijednost tih projekata, sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iznosi 573.244.177,00 kuna. Kako su već u provedbi četiri projekta iste namjene (RVS Osijek – faza 2, Osijek – faza 2, Đakovo i Valpovo-Belišće) ukupna vrijednost vodno-komunalnih EU projekata na području Osječko-baranjske županije trenutno iznosi 1,57 milijardu kuna, a priprema se još jedan projekt (Sušine – Đurđenovac).

Uz ministra zaštite okoliša i energetike i generalnog direktora Hrvatskih voda ugovore za EU projekt Semeljci potpisali su načelnik općine Semeljci i direktor Đakovačkog vodovoda d.o.o Ivan Kočiš. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci vrijedan je 219,5 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 175,6 milijuna kuna od čega 121,7 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 53,9 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 23,3 milijuna kuna) te Općina Semeljci (6,1 milijuna kuna) i Đakovački vodovod d.o.o. (999 tisuća kuna).

EU projekt Semeljci obuhvaća izgradnju sustava odvodnje u naseljima Koritna, Kešinci, Semeljci, Mrzović i Vrbica, te poboljšanje sustava vodoopskrbe za općine Semeljci i izgradnju obilaznog cjevovoda oko grada Đakova, kao i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Semeljci. Projektom se planira smanjenje gubitaka na sustavu vodoopskrbe sa 32,7% na oko 28%. Pokrivenost vodoopskrbnom infrastrukturom na širem području projekta iznosi 100%, dok stupanj priključenosti iznosi 89%, odnosno oko 3.900 stanovnika. Također, projektom će se podići stupanj priključenosti na 95%, što odgovara broju od oko 4.100 stanovnika. Stanovništvo aglomeracije Semeljci nema osiguranu uslugu odvodnje niti pročišćavanja otpadnih voda pa se planira postići stupanj priključenosti korisnika od min. 85%, odnosno 3.640 novih korisnika sustava javne odvodnje. Razdoblje provedbe projekta je do kraja 2022. godine.

Direktor Đakovačkog vodovoda Ivan Kočiš kaže kako ta gradska tvrtka ima za sada odobrena dva EU projekta ukupne vrijednosti 470 milijuna kuna. Ono što slijedi u projektu Semeljci je postupak javne nabave, a nakon odabira izvođača krenut će se u izvođenje radova. – Važna komponenta je vodoopskrbni pravac iz Đakova jer s vodocrpilišta Trslana bit će osigurana voda za snabdijevanje općine Semeljci. Benefiti Grada Đakova su u tome što u projektu idu DMA zone, obilazni cjevovod ide obilaznicom oko Đakova i ulazi pojedinačno što će donijeti bolju regulaciju tlakova. Trenutno imamo jedan jedini pravac kroz Preradovićevu ulicu i tu je velik tlak.

Ovim radovima rasteretit će se kompletno vodoopskrbna mreža grada Đakova jer ćemo se priključivati s obilaznog cjevovoda u pojedine dijelove grada gdje će se formirati takozvane DMA zone i gdje će se pratiti protoci, regulirati tlakovi itd, kaže Kočiš. Potpisivanju ugovora u Osijeku nazočili su predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Izvor: Grad Đakovo