Nakon što je prošle godine u Osijeku sudjelovao na edukaciji „Aktivni mladi u zaštiti okoliša i prirode“ čiji je glavni cilj osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u prepoznavanju i rješavanju pitanja zaštite okoliša i prirode u lokalnim sredinama, Marin Vitman učenik 3E1 razreda Ekonomske škole „Braća Radić“ u Đakovu kroz svoj je projekt osigurao sklonište za ptice.

Tako danas djelatnici gradskog komunalnog poduzeća Univerzal na četirima lokacijama koje je odobrio Grad Đakovo postavljaju 25 kućica za ptice. Posao nadgleda i Marin Vitman s prijateljima koji nam je rekao kako je došlo do realizacije projekta. “Prijavio sam se prošle na edukaciju gdje je svako predstavio neku svoju ideju. Ja sam napisao i predstavio ideju postavljanja kućica za ptice i taj projekt je odobrilo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i udruga Bioteka iz Zagreba. Odobreno je 2.000 kuna što je utrošeno za izradu 25 kućica,” kaže Vitman. Kućice će služiti pticama kao sklonište, a izrađivali su ih učenici Ekonomske škole uz pomoć profesora i domara.