Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova održana je jučer u velikoj dvorani đakovačkog Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavili više pitanja. Potpredsjednika GV-a Danka Kočiša zanimalo je hoće li se nastaviti projekt Zaželi II, odnosno hoće li Grad provoditi projekt Zaželi III. Gradonačelnik Mandarić odgovorio je kako se Grad Đakovo svrstao u najuspješnije gradove prema iznosima povučenih sredstava. Rekao je kako se Grad prijavio i na treću fazu te da očekuje kako će uskoro dobiti odobrenje projekta. Dodao je i kako je projekt na vrijeme prijavljen. Vijećnik Marko Berberović osvrnuo se na energetsku krizu te pitao priprema li Grad Đakovo mjere pomoći. Gradonačelnik Mandarić je odgovorio kako je Vlada RH donijela mjere, Županija također, a Grad Đakovo već sada kroz svoj socijalni program izdašno pomaže potrebite. Slično kao i u vremenu korone, plan je pomoći poduzetnicima ali i neprofitnom sektoru. Vijećnica Ivana Francem iznijela je zadovoljstvo svojim radom tijekom ljetnih mjeseci, gdje je proučavala zakone vezane uz naplatu parkiranja što je rezultiralo, kako je rekla, objavom Pravilnika. Gradonačelnik Mandarić rekao je da pozdravlja inicijativu, no odbacio je tvrdnje vijećnice Francem da je bilo nezakonitosti u naplati parkinga. Vijećnica Tina Blažević podsjetila je na poteškoće u prometu i predložena prometna rješenja u Ulici kralja Tomislava, gradonačelnik je rekao kako je spreman upoznati se s ponuđenim rješenjima. Vijećnica Ljiljana Pološki Jurjević ponovno je pitala u kojoj je fazi obnova Preradovićeve ulice. Gradonačelnik je rekao da može ponoviti odgovor s prethodne sjednice, te ju pozvao na sastanak u Hrvatske ceste, kako bi i sama čula njihov odgovor. Vijećnica Mirjana Adrić rekla je kako ne želi postavljati retorička pitanja na koja ne dobiva odgovor dodavši kako i građani ostaju pred gradonačelnikovim vratima bez odgovora. Gradonačelnik Mandarić je odgovorio kako nije nužno da svakog građanina upravo on primi jer do rješenja često mogu doći i putem referenata, voditelja ili pročelnika. Potpredsjednik GV-a Tihomir Mihalj uputio je pitanje koje se odnosi na projekt izgradnje dječjeg vrtića u naselju Sjever, te upozorio na pukotine na stazi u Ulici Ante Starčevića. Gradonačelnik je odgovorio kako je Grad Đakovo već ranije kupio prostor za izgradnju dječjeg vrtića, izradio projekt te se u lipnju prijavio na Javni poziv. Također je rekao kako Grad Đakovo planira proširenje u vrtićkoj kući Vila. Izgradnja dječjeg vrtića u Kuševcu planira se sredstvima iz Programa ruralnog razvoja.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika sa prethodne sjednica GV-a, usvojen je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đakova za 2022. godinu.

Nadalje je usvojen prijedlog prvog rebalanasa gradskog proračuna koji se sa 169.000.000,00 kn smanjuje na 165.000.000,00 kn. Kako je gradonačelnik Mandarić pojasnio, neposredni povod za prijedlog rebalansa jest taj što nedostaje novca za proračunske korisnike, za gradske ustanove i one koji se oslanjaju na proračun. Pozvao je vijećnike da podrže rebalans kako vrtići ne bi ostali bez grijanja, a sportski klubovi zatvorili svoja vrata na šest mjeseci zbog poskupljenja energenata. Unatoč tome, rebalans je usvojen s 10 glasova za, oporba ga nije podržala.

Pod ovom točkom usvojene su izmjene Programa sufinanciranja udruga koje nisu financirane po programima sporta, kulture i tehničke kulture za 2022 godinu, potom izmjene Programa javnih potreba u sportu za isto razdoblje, također i izmjene Programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu. Nadalje su usvojene izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đakova za 2022. godinu, izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, te izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đakova za ovu godinu. Usvojena je i izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture, izmjena Programa javnih potreba za komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na području Grada Đakova za 2022. godinu, te izmjena Programa javnih potreba za izgradnju i rekonstrukciju objekata na području Grada Đakova za ovu godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi kojom se uređuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Đakovo, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici i postupak za ostvarivanje tih prava. Budući da je na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi, donijeta je Odluka koja je s njim usklađena. Usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Đakova. Naime, 26. srpnja ove godine stupio je na snagu Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi čiji članak 14. regulira pitanje dodjele prostora za rad fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Usvojen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju i financijsku potporu učenika i studenata Grada Đakova. Usvojen je i prijedlog Odlike o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Đakova.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Vitika“. Usvojena je i Odluka kojom će Đakovačkom vodovodu d.o.o. biti prenesene dvije čestice u Budrovcima na kojima se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Đakova i koji kao takav predstavlja komunalnu vodnu građevinu. Usvojen je prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine u Ulici kralja Tomislava. Grad Đakovo je u fazi rješavanja imovinsko-pravnih poslova radi osiguranja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture u spomenutoj ulici, te je u tu svrhu potrebno otkupiti česticu za što je izrađen Procjembeni elaborat tržišne vrijednosti nekretnine.

Usvojena su izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih tvrtki Đakovačkog vodovoda d.o.o., Univerzala d.o.o, Cita Đakovo d.o.o., te Poduzetničkog centra Đakovo d.o.o. za 2021. godinu. Gradsko vijeće usvojilo je Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Đakova za 2022. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Đakova. Predsjednikom je imenovan Matija Bilandžić, a za članove Jure Tomić i Dario Raić.

Usvojen je prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Đakova. U Povjerenstvo su imenovani Pavo Cindrić, Dario Raić, Jure Tomić, Ivica Slišković, Davor Pašalić, Ivana Jurišić i Zvonimir Petnjarić.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo